Trainingen voor bedrijven

BE COACH maakt groepstrainingen en teamcoachings ‘op maat’ voor bedrijven. 

 

Leidinggeven, hoe doe je dat?

Bij het opzetten van een leiderschapsprogramma  wordt vooraf stilgestaan bij de bedrijfsdoelstellingen en het DNA van het bedrijf.  Het gedachtengoed van Frits Wilmsen, Impeccable Leadership wordt hierbij als inspiratiekader gehanteerd om tot een programma te komen dat maximaal aansluit bij het potentieel aanwezig in de mensen in het bedrijf.

3-daags leiderschapsprogramma Leiderschap & Coaching

door Frits Wilmsen en Benedikte Demeestere

Leidinggeven, hoe doe je dat?

Het gedachtengoed van Frits Wilmsen, Impeccable Leadership wordt hierbij als inspiratiekader gehanteerd.

Aanbod: Inspiratiedag leiderschap : ‘Leiderschap… hoe maak je dat heel concreet in jouw eigen team?’

Sta je open om als leider, samen met collega-leidinggevenden, een antwoord te vinden op deze vraag? Dan is de ‘Inspiratiedag leiderschap’ iets wat jou en je bedrijfsteam van leidinggevenden kan ondersteunen.

Wat je kan verwachten?

 • Op 1 dag word je ‘geïnspireerd’ als leidinggevende(n).
 • Je krijgt een format, inzichten en modellen aangereikt die een zinvolle onderlinge dialoog aanmoedigen.
 • Als groep komen jullie tot een gemeenschappelijke ‘leiderschapstaal’, die een kader vormt voor verdere gesprekken hierover in bedrijfscontext.
 • De methode ‘Impeccable leadership’ wordt als referentiekader gebruikt. Hierdoor verwerf je inzicht in de verschillende stijlen van leiderschap om een gewenste impact/resultaat te hebben.
 • Om het leren persoonlijk en interactief te houden, werken we met groepen van maximum 6 personen.
 • De training kan plaatsvinden in het BE COACH trainingshuis te Steendorp of op een externe locatie in het groen, gekozen door het bedrijf.

Neem met ons contact op om je specifieke wensen te bespreken en ons aanbod hierop aan te passen in ‘co-creatie’!

Wij nemen je graag mee in onze ‘Impeccable leadership’ methode om leiderschap met impact te creëren. Lees hieronder de getuigenis van een CEO en laat je overtuigen…

‘Zowel in de cijfers als de ervaring blijkt dat de training in Impeccable Leadership haar vruchten afwerpt.

Leidinggevenden voelen zich sterker in het coachen en managen. Hun engagement, dat al hoog was, is nog meer gestegen. Supervisiegesprekken verlopen vlotter en medewerkers ervaren hun leidinggevenden als meer toegankelijk. We weten dat omdat we jaarlijks de medewerkersopinie meten. We zijn er ook in geslaagd de aparte eilanden met elkaar te verbinden. De intensieve en soms emotionele  training verlaagde drempels en smeedde de basis voor langdurige contacten, over de verschillende afdelingen heen.

De gemeenschappelijke taal en gedeelde visie op leidinggeven binnen ons bedrijf heeft een dynamiek op gang gebracht en creëert de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, op een open manier.

De feedback- en waarderingscultuur die bij ons  heerst, werd versterkt door de implementatie van Impeccable Leadership.

Maar impact is meer dan enkel cijfers.

De grote meerwaarde van deze investering zit in het kunnen scheppen van een klimaat waarbij leidinggevenden niet enkel kijken naar resultaten, maar ook naar gevoel en emoties. Dat ze – ook en vooral wanneer het spannend wordt – in verbinding met elkaar op zoek gaan naar oplossingen.

De training in Impeccable Leadership leert hen dat managers gewone mensen mogen zijn. Dat ze niet onfeilbaar zijn.  En in het tonen van die kwetsbaarheid, schep je de ruimte om een debat te voeren. Om aan medewerkers duidelijk te maken dat ze niet blindelings hun leidinggevende moeten volgen. Dat je van mening mag verschillen, ook al sta je niet op eenzelfde hiërarchisch niveau. Maar dat je wel naar een conclusie werkt. Zo kan je in verbondenheid met elkaar samenwerken.’

Inzicht verwerven in het ontstaan van het patroon van perfectionisme en hiermee om leren gaan

Doelstellingen :

 • Inzicht verkrijgen in de kenmerken van het patroon van perfectionisme
 • Ontdekken hoe dit patroon ontstaat
 • Exploreren wat de inzichten je leren over jezelf
 • Verkennen hoe energieverlies te vermijden en zelfzorg op te bouwen
 • Opmaken van een persoonlijk plan waarbij de inzichten worden omgezet in de praktijk

  Duur :

  1 dag + 1 individuele coaching van 1,5u na 1 maand

  Veerkracht opbouwen, hoe doe je dat?

  ‘Bouwen aan je eigen veerkracht om burn-out tegen te gaan’.

  Doelstellingen :

  • Weten wat de symptomen zijn van stress en burn-out en hoe deze ontstaan
  • Inzicht verkrijgen in de verschillende energiebronnen
  • Verkennen hoe energieverlies te vermijden en zelfzorg op te bouwen
  • Opmaken van een persoonlijk plan waarbij de inzichten worden omgezet in de praktijk.

  Duur :

  1 dag + 1/2 terugkomdag na 3 à 6 maanden

  In het artikel van HR Magazine vertelt Marc Lauwers (CEO Argenta België en Nederland) over de impact van een BE COACH bedrijfstraject onder de titel ” Vergeet de emoties van je medewerkers niet.”
  Videogetuigenis over de Training ‘Impeccable Leadership’ door Tom Jonckers,
  Manager Recrutering en Leren & Ontwikkelen, Argenta Bank & verzekeringen.

  Trainingen voor particulieren 

  De trainingen voor particulieren worden periodiek aangeboden in de loop van het jaar en bekend gemaakt via onze Facebook-pagina.

  Bedrijfsadres

  Kalverstraat 5
  9150 Rupelmonde

  Adres voor coaching en training

  Lepelstraat 10
  9140 Steendorp

  Mobiel nummer

  Benedikte Demeestere
  +32 478/78.04.24

  Lieven Porreye
  +32 489/99.55.01

  emailadres

  benedikte@becoach.be