Privacybeleid van BE COACH

 

Dit privacy beleid beschrijft hoe BE COACH (hierna “wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u of uw organisatie (hierna “u”) onze diensten gebruikt, inclusief onze website en alle gerelateerde diensten en tools (gezamenlijk de “Diensten”). Teneinde in overeenstemming te handelen met de regels uit de ‘algemene verordening inzake gegevensbescherming’ (‘AVG’, beter bekend als de ‘GDPR’).

1. Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Informatie
We kunnen verschillende soorten persoonlijke informatie verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, zoals:

 • Contactinformatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Informatie over uw loopbaan, interesses, doelen en andere relevante achtergrondinformatie.
 • Informatie die u verstrekt voor of tijdens coachingssessies of trainingen.
 • Informatie die u verstrekt bij samenwerking met BE COACH.
 • Betalingsinformatie, inclusief facturatiegegevens.

We gebruiken deze informatie om:

 • Uw account te beheren en u te voorzien van de gevraagde diensten.
 • Communiceren met u over onze diensten, afspraken, facturatie en andere gerelateerde zaken.
 • Onze diensten te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van administratieve gegevens en het verstrekken van informatie aan instanties zoals bvb. de VDAB (in geval van VDAB loopbaanbegeleiding).

2. Delen van Persoonlijke Informatie
We delen uw persoonlijke informatie alleen in beperkte omstandigheden, zoals:

 • Met derden die diensten verlenen namens ons, zoals IT-dienstverleners, betalingsverwerkers en administratieve ondersteuning.
 • Met onze partners, zoals bvb. VDAB, voor de uitvoering van loopbaanbegeleiding en andere gerelateerde diensten.
 • Indien vereist door de wet of om te voldoen aan gerechtelijke bevelen.

In sommige gevallen is toestemming niet nodig, met name als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contractuele dienst, voor het voldoen aan een wettelijke plicht, voor het beschermen van levensbelangen van een natuurlijke persoon, voor het beschermen van het algemeen belang of de evenredige bescherming van rechtmatige belangen.

3. Cookies
De gebruiker heeft op onze website de mogelijkheid om vrij te kiezen tussen het aanvaarden van sommige of alle cookies of het weigeren van alle of sommige cookies en de mogelijkheid om de cookie-instellingen op een later tijdstip te wijzigen.

De opslag van cookies worden beperkt in de tijd tot de duur die nodig is om het doel waarvoor ze zijn opgeslagen te bereiken. Afhankelijk van het type cookie kan deze duur variëren van enkele minuten tot enkele maanden of jaren.

Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken en de op hun harde schijf opgeslagen cookies te verwijderen.

4. Beveiliging van Persoonlijke Informatie
We nemen de nodige maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling, paswoordbeveiliging of toegangscontrole tot onze systemen en onze kantoren.

5. Uw Rechten
U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie die wij bewaren, om correcties aan te vragen als deze onjuist of onvolledig zijn, op wissen en vergetelheid. U heeft ook het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden en om een klacht in te dienen.

6. Bewaring van Gegevens
We bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.

Andere persoonsgegevens die inherent nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten (bvb. gevoelige informatie) worden voor de duur en tot het einde van de uitvoering van de opdracht bewaard. Betaling van de opdracht geldt hier als einde van de uitvoering van onze diensten.

7. Wijzigingen in het privacy beleid
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen om veranderingen in onze bedrijfspraktijken of wettelijke vereisten weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen door een kennisgeving op onze website te plaatsen of door u rechtstreeks te informeren.

Neem bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid contact met ons op via www.becoach.be. Dit privacy beleid is van kracht vanaf 1/1/2024 en blijft van kracht tenzij het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierboven beschreven procedure.

Bedrijfsadres

Kalverstraat 5
9150 Rupelmonde

Adres voor coaching en training

Lepelstraat 10
9140 Steendorp

Mobiel nummer

Benedikte Demeestere
+32 478/78.04.24

Lieven Porreye
+32 489/99.55.01

BTW nummer

BE0663980935