Leiderschap in dialoog

Hoe doe je dat?

Over Impeccable Leadership

 

Impeccable Leadership gelooft dat verbinding tussen mensen de bron is van alle succes.
Want zonder verbinding is er onbegrip, raken we elkaar kwijt en verzwakt de organisatie.
Impeccable Leadership biedt je een bril om fundamenteel anders naar relaties binnen je organisatie te kijken.
Het is een methode voor leiderschap- en organisatieontwikkeling en opent nieuwe wegen voor een wereld in verbinding

 

MEER INFO OP DE WEBSITE LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Verbeter de kwaliteiten die je nodig hebt als leidinggevende, zoals inlevingsvermogen, openheid, creativiteit, integriteit en objectiviteit.

WAT KAN JE VERWACHTEN…

De bron van dat succes is jouw persoonlijke ontwikkeling. Samen doelen realiseren vraagt om het vermogen anderen te betrekken en begeleiden in hun ontwikkeling. De eerste stap is echt contact maken om vervolgens samen te onderzoeken wat nodig is voor succes. In deze training ligt de nadruk op het leggen van dat contact en het bereiken van je persoonlijke en bedrijfsdoel. Je verbetert de kwaliteiten die je nodig hebt als leidinggevende, zoals inlevingsvermogen, openheid, creativiteit, integriteit en objectiviteit.

  • Hoe krijg ik zodanig contact met mijn medewerker dat we openstaan voor elkaars suggesties en ik meer invloed kan uitoefenen en doelen realiseren?

 

  • Hoe herken ik het ontwikkelingsniveau van mijn team en de uitdagingen die elk niveau met zich meebrengt?

 

  • Hoe herken ik de verschillende fasen van een gesprek met de bijbehorende aandachtspunten?

OM TE BEGINNEN BIJ HET BEGIN …

  • Je wordt met 6 deelnemers begeleid door 1 trainer. Zo krijg je de beste persoonlijke begeleiding. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers met 2 trainers;

 

  • Wij creëren een veilige omgeving waarin deelnemers en trainers weten wat zij van elkaar mogen verwachten en waarop zij elkaar kunnen aanspreken;

 

  • Jouw vragen, dilemma’s en doelen zetten we vooraf op papier, zodat we samen achteraf kunnen toetsen of de training zijn doel heeft bereikt.

WAT IMPECCABLE LEADERSHIP JE BRENGT …

  • Je krijgt een heldere visie op Impeccable Leadership. Wat verstaan we onder dit begrip? Wat is kenmerkend? Welke elementen spelen een rol? Hoe hangen ze samen? Welke capaciteiten kun je inschakelen? Welke valkuilen vermijden? Welke mogelijkheden kun je benutten?
  • Je begrijpt op welke factoren jij impact kunt hebben in een gesprek. Hoe je een motiverende verdieping in relatie en inhoud kunt brengen. Wat is de invloed van jouw waarden en overtuigingen op gedrag? Hoe kom je als leidinggevende in contact met drijfveren van je medewerkers? Op welke manier concretiseer je die naar actie en resultaat? Zodanig dat je in staat ben om je effectiviteit tijdens gesprekken te vergroten?
  • Je leert bewust en stapsgewijs met je medewerkers te werken aan resultaat en ontwikkeling.
  • Je leert te werken met het Transformatie Proces Model (TPM): een praktisch hulpmiddel om het geleerde in de praktijk te brengen, vast te houden en uit te bouwen. Wanneer stel je wat voor soort vragen? Wat doe je als het gesprek niet loopt? Wat kun je doen om tot de kern van de zaak te komen? Je kunt dit model ook gebruiken als referentiemiddel om achteraf gesprekken te evalueren.

HOE IS DE TRAINING OPGEBOUWD …

De theorie wordt steeds in korte presentaties toegelicht.
Vervolgens ga je aan de slag met concrete oefeningen. De onderwerpen en cases die aan bod komen zijn direct gekoppeld aan je eigen praktijk als manager. Denk aan bv. het voeren van lastige gesprekken, het begeleiden en coachen van medewerkers, het afstemmen van de doelen van de organisatie met deze van een medewerker en andere issues. Oefenen van deze gesprekken met elkaar brengt je je dieper inzicht in je eigen kwaliteiten en de punten die je nog kunt ontwikkelen. Er is tijdens de training ook gelegenheid voor individuele coaching.

TENSLOTTE …

Als trainers stoppen wij niet met onze inzet totdat je 100% tevreden bent over wat je hebt bereikt en je antwoord hebt gekregen op de door jou gestelde vragen. 

Soms leidt dit tot een gesprek na afloop van de training, een enkele keer tot een vervolggesprek enige tijd later.

Getuigenis Fran en Ilse…