Deontologische code voor coaches van BE COACH

 

BE COACH stelde een deontologische gedragscode op die bestaat uit 10 punten. BE COACH coaches engageren zich om deze te respecteren:
Deze 10 punten zijn te beschouwen als engagementen die de coaches onderschrijven:

1. De coach is tijdens de coachinggesprekken oordeelloos, heeft zijn aandacht volledig bij de coachee en beschikt over een aantal basisvaardigen die nodig zijn om een coachinggesprek te leiden en te structureren.

2. De coach zal zich regelmatig bijscholen, volgt intervisies en indien hij de noodzaak voelt, zal hij een supervisie aanvragen bij een ervaren collega of één van de trainers.

3. Hij zal in het coachingtraject enkel die aanmeldingen behandelen waarvoor hij de bekwaamheid bezit en zal geen beloften doen of resultaten voorspiegelen die hij niet kan waarmaken.

4.   Hij zal altijd zijn competenties kennen als coach en binnen het kader van deze competenties blijven. Dit betekent dat de coach de coachee zal doorverwijzen voor vragen die niet binnen zijn competenties vallen. Eventueel kan dan het coachingtraject tijdelijk onderbroken worden of zelfs volledig afgerond worden, in het belang van de coachee.

5. De coach gaat zorgzaam om met de coachee en de gebruikte methodiek. Hij is zich ten allen tijde bewust van de kracht en de impact van de toegepaste methodiek en gebruikt deze met verantwoordelijkheid.

6.   Alles wat tijdens de coachinggesprekken besproken wordt, is vertrouwelijk. De coach engageert zich om hiervan niets naar buiten te brengen, zonder uitdrukkelijk akkoord van de coachee. Deze regel geldt ook in het geval van een derde opdrachtgever.

7.   Als de coach voelt dat hij om gelijk welke reden niet neutraal kan blijven tegenover de coachee, zal hij dit inbrengen en indien nodig het coachingtraject beëindigen en de coachee doorverwijzen naar een collega. De coach zal vermijden dat er conflicten ontstaan tussen zijn belangen en die van de coachee

8.   De coach zal steeds vooraf heel duidelijk de prijs en de modaliteiten BE COACH aan de coachee communiceren. Hij zal ook een indicatie geven van te verwachte lengte van het coachingtraject.

9. De coach verwijst tijdens het intakegesprek de coachee naar de website www.becoach.be en specifiek naar de deontologische code, de klachtenprocedure en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, EU2016/679) van de persoonlijke gegevens.

10.  De coach respecteert de intellectuele rechten die rusten op de toegepaste methodiek en alles wat hiermee gepaard gaat.

Bedrijfsadres

Kalverstraat 5
9150 Rupelmonde

Adres voor coaching en training

Lepelstraat 10
9140 Steendorp

Mobiel nummer

Benedikte Demeestere
+32 478/78.04.24

Lieven Porreye
+32 489/99.55.01

BTW nummer

BE0663980935