BE COACH biedt bedrijven 30 jaar expertise aan in leiderschapsontwikkeling, business coaching, training en consulting.

Elke vraag vanuit een bedrijf is uniek.
in gesprek onderzoeken WIJ samen welke interventies effectief kunnen zijn.

Waar wij blij van worden?
Van mensen en bedrijven die zoeken naar de dialoog en verbinding met elkaar en met de klant.
Want wij geloven dat verbinding de sleutel is tot succes en zetten graag onze schouders onder leertrajecten die duurzaam tot resultaat leiden.

  ‘Hoe ga jij concreet tewerk in training, zodat het geen ‘flower power’ wordt..?’.

  Deze vraag, deze week, van een bedrijfsleider.
  En de achterliggende gedachte:
  ‘… hoe maak ik leiderschapsontwikkeling ‘verkoopbaar’ voor mijn collegae aan de top, waar vooral cijfers op de agenda staan?’

  Ja, goede vraag.

  Hoe verpak je menselijkheid en liefdevol omgaan met elkaar in een harde, cijfermatige bedrijfscontext?

  Stel je jezelf als (bedrijfs)leider wel eens de vragen:
  Hoe krijg ik iedereen mee, in dezelfde richting, op een manier die recht doet aan mensen en hun verlangens en talenten.
  En hoe kan ik medewerkers en leiders in mijn bedrijf ondersteunen zodat ze mekaar ondersteunen? En ook de klant?

  Eenmaal déze reflectie bij jou start, daar ontstaat leiderschapsontwikkeling.
  En dan gaan we aan de slag, in dialoog, in een training. Samen. Met je collegae.

  En het pad ontvouwt zich.
  Stap voor stap wordt zichtbaar dat er iets verandert. In de samenwerking.
  Na verloop van tijd laat dat het effect zich ook reflecteren in tevredenheids- en NPI scores van medewerkers.
  En in klantentevredenheid.

  Geen flower power. Wel pure ‘power’.

  En hoe we dat doen?
  Ja, laten we het daar eens over hebben.

  Aanbod: Inspiratiedag leiderschap : ‘Leiderschap… hoe maak je dat heel concreet in jouw eigen team?’

  Sta je open om als leider, samen met collega-leidinggevenden, een antwoord te vinden op deze vraag? Dan is de ‘Inspiratiedag leiderschap’ iets wat jou en je bedrijfsteam van leidinggevenden kan ondersteunen.

  Wat je kan verwachten?

  • Op 1 dag word je ‘geïnspireerd’ als leidinggevende(n).
  • Je krijgt een format, inzichten en modellen aangereikt die een zinvolle onderlinge dialoog aanmoedigen.
  • Als groep komen jullie tot een gemeenschappelijke ‘leiderschapstaal’, die een kader vormt voor verdere gesprekken hierover in bedrijfscontext.
  • De methode ‘Impeccable leadership’ wordt als referentiekader gebruikt. Hierdoor verwerf je inzicht in de verschillende stijlen van leiderschap om een gewenste impact/resultaat te hebben.
  • Om het leren persoonlijk en interactief te houden, werken we met groepen van maximum 6 personen.
  • De training kan plaatsvinden in het BE COACH trainingshuis te Steendorp of op een externe locatie in het groen, gekozen door het bedrijf.

  Neem met ons contact op om je specifieke wensen te bespreken en ons aanbod hierop aan te passen in ‘co-creatie’!

  Wij nemen je graag mee in onze ‘Impeccable leadership’ methode om leiderschap met impact te creëren. Lees hieronder de getuigenis van een CEO en laat je overtuigen…

  ‘Zowel in de cijfers als de ervaring blijkt dat de training in Impeccable Leadership haar vruchten afwerpt.

  Leidinggevenden voelen zich sterker in het coachen en managen. Hun engagement, dat al hoog was, is nog meer gestegen. Supervisiegesprekken verlopen vlotter en medewerkers ervaren hun leidinggevenden als meer toegankelijk. We weten dat omdat we jaarlijks de medewerkersopinie meten. We zijn er ook in geslaagd de aparte eilanden met elkaar te verbinden. De intensieve en soms emotionele  training verlaagde drempels en smeedde de basis voor langdurige contacten, over de verschillende afdelingen heen.

  De gemeenschappelijke taal en gedeelde visie op leidinggeven binnen ons bedrijf heeft een dynamiek op gang gebracht en creëert de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, op een open manier.

  De feedback- en waarderingscultuur die bij ons  heerst, werd versterkt door de implementatie van Impeccable Leadership.

  Maar impact is meer dan enkel cijfers.

  De grote meerwaarde van deze investering zit in het kunnen scheppen van een klimaat waarbij leidinggevenden niet enkel kijken naar resultaten, maar ook naar gevoel en emoties. Dat ze – ook en vooral wanneer het spannend wordt – in verbinding met elkaar op zoek gaan naar oplossingen.

  De training in Impeccable Leadership leert hen dat managers gewone mensen mogen zijn. Dat ze niet onfeilbaar zijn.  En in het tonen van die kwetsbaarheid, schep je de ruimte om een debat te voeren. Om aan medewerkers duidelijk te maken dat ze niet blindelings hun leidinggevende moeten volgen. Dat je van mening mag verschillen, ook al sta je niet op eenzelfde hiërarchisch niveau. Maar dat je wel naar een conclusie werkt. Zo kan je in verbondenheid met elkaar samenwerken.’

  BE COACH SHELTER

  Met onze gezellig ingerichte BE COACH-shelter komen we een dag in de buurt van jouw bedrijf staan, liefst ergens in een groene omgeving. Medewerkers kunnen zo op een vlotte en laagdrempelige manier ‘te voet’ naar ons toe komen en bvb. op afspraak een coachingsgesprek hebben. Dit kan een eenmalig ‘proefaanbod’ zijn of deel uitmaken van een structureel aanbod in het kader van werken aan veerkracht en leiderschap.
  Ook kan de shelter worden ingezet voor het maken van een podcast die je als bedrijf wil inzetten om je leiderschapsontwikkeling te ondersteunen. Naar het concept van  ‘Radio Gaga’ worden medewerkers en klanten door ons uitgenodigd tot een gesprek met een vooraf bepaald thema. De verhalen leggen wij vast, in een podcast. Voor het maken van deze podcasts werk ik samen met Raf Stevens.
  Neem contact op met ons en laat ons meedenken! In co-creatie maken we er iets van waar je als bedrijf blij van wordt én dat impact heeft.

   Sinds 2015 worden volgende bedrijven door BE COACH ondersteund in hun projecten

    

   • Argenta Bankverzekeraar
   • Enercon Services
   • Sanofi
   • Dauby
   • Katholieke Scholen a/d Schelde (KSAS)
   • Konhef
   • Computacenter
   • Cocoon Woonzorgcentrum
   • Electro Kamiel Smet
   • Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ)
   • SD Worx
   • Fresenius Medical Care
   • Argenta Nederland
   • en talrijke éénmanszaken en kleine vennootschappen.
   Videogetuigenis over de Training ‘Impeccable Leadership’ door Tom Jonckers,
   Manager Recrutering en Leren & Ontwikkelen, Argenta Bank & verzekeringen.

   Bedrijfsadres

   Kalverstraat 5
   9150 Rupelmonde

   Adres voor coaching en training

   Lepelstraat 10
   9140 Steendorp

   Mobiel nummer

   emailadres

   benedikte@becoach.be